Sunday, 6 May 2012

inspirational words! ='))

Never give up on Allah, coz Allah never gives up on you.

“I am as My servant thinks I am. I am with him when he makes mention of Me. If he makes mention of Me to himself, I make mention of him to Myself; and if he makes mention of Me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to Me an arm’s length, I draw near to him a fathom’s length. And if he comes to Me walking, I go to him at speed,” (Hadith Qudsi, Bukhari).

terharu, terpegun dan terkesan dengan semangat jitu this man yg walaupun serba kekurangan tp still kuat! even mse dia jatuh pon, dia bangkit blk walau susah mana pon..

if you will fail 100x dun ever give up hope.because its not the end. 
you will find the strength to get up again. 


tawakal adalah keajaiban hidup.
manusia kne yakin bahawa di atas segala usahanya adalah kuasa yang lebih besar Allah swt.
yakinlah kepada Allah..yakinlah Allah adalah satu-satunya tempat bergantung kte. As-Samad..
doalah, mintaklah, mengadulah pada Allah apa2 masalahmu, resah-gelisahmu, kesedihanmu dan segala-galanya.kerana Allah Maha Mengetahui segala isi hatimu walaupun yang tidak diluahkan sekalipun.
Doa selesai belajar
"Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah (peringatan) semula kepadaku apabila aku memerlukannya dan janganlah Engkau menjadikan aku melupainya. Limpahkanlah selawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad s.a.w. yang memiliki cahaya untuk menghilangkan kelupaan dan limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada keluarga dan para sahabatnya."

No comments:

Post a Comment